Yazılım Süreçlerinde İyi Bir Planlama Nasıl Olmalı

  Amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin, izlenecek yol ve davranışların belirlenme sürecine "planlama" denir.

  Planlama yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturan en önemli yönetim fonksiyonudur. Diğer yönetim fonksiyonlarının başarısı iyi bir planlamaya bağlıdır. İş yaşamında çok kişi iyi planlamacı değildir. İşletmelerin çoğu çabuk karar vermeye alışmıştır. Bu nedenle geleceğin belirsizliklerini düşünmeyi kolayca başaramazlar.

  Başarılı bir planlama herşeyden önce planı hazırlayan kişilerin bilgi, tecrübe, zeka düzeylerine ve özellikle de geleceği şimdiden tahmin etme yeteneklerine bağlıdır. Planlama eyleminde en büyük güçlük gelecek için planların hazırlandığı sırada isabetli tahminlerin yapılmasıdır. Planlama da başarı büyük ölçüde isabetli tahminlemeye bağlıdır.

  Planlama sürecinin temel öğeleri vardır:

  • Amaçların Saptanması
  • Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
  • Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
  • Stratejik Planlama Süreci
  • En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
  • Plan Hedeflerinin Saptanması
  • Planın Denetimi

Uygulamamızı indirin

Sivassoft tanıtım uygulamamız yayınlanmıştır.Bizleri daha yakından takip etmek duyuru ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için ücretsiz indirebilirsiniz.